Home » Plast och plastanvändning » Vad är plastbantning?

Vad är plastbantning?

Plastbantning är sitt namn till trots inte en ny, konstig diet. Ordet kom med på Språkrådets nyordslista år 2014, så det är visserligen ett nytt fenomen, och det handlar lika mycket om hälsa som en diet gör, men att plastbanta handlar om att rensa sitt hem på skadliga plaster. Ofta avses med plastbantning en ganska drastisk åtgärd där man rensar ut all form av plast från hemmet, oavsett om den typen av plast har bevisats ha skadliga effekter på människor eller inte.

toy-1767618_960_720Några av de viktigaste sakerna att rensa ut ur sitt hem vid en plastbantning är leksaker som barn stoppar i munnen och de plaster som kommer i kontakt med maten man äter, till exempel matburkar i plast, teflonbeläggningar i stekpannor och kastruller, köksredskap i plast (som ju måste användas i kastruller med teflonbeläggning) och tallrikar, glas och bestick i plast. Från dessa plaster, särskilt när de kommer i kontakt med värme, kan det nämligen frigöras ämnen som är hormonstörande och har andra negativa hälsoeffekter.

I vissa fall är dock plast användbart, och inte heller lika farligt i och med att det inte kommer i direkt kontakt med människor ofta, eller finns i vår omedelbara närhet hela tiden. Plastskynken som används för att täcka hål i ett växthus gör till exempel ingen större skada på människor. Vill man vara noga med sin plastbantning kan man dock se till att köpa ett växthus helt i glas.

digital