Home » Plast och plastanvändning » Hur ska haven överleva?

Hur ska haven överleva?

Haven tar upp 70 % av jordens yta och vatten är en förutsättning för liv på jorden. Många är beroende utav havet som inkomstkälla och cirka 40 % av jordens befolkning lever nära ett hav. Idag är haven mycket utsatta och de påverkas av hur vi människor lever. Haven har tagit upp cirka 40 % av de koldioxidutsläpp som vi har släppt ut de senaste 100 åren. Det bidrar till att haven blir försurade och de djur och växter som lever i havet påverkas negativt. Haven blir också varmare till följd av våra utsläpp och vissa arter som idag lever i haven riskerar att utrotas.

Mer plast än fisk i våra hav

Ett av de största hoten mot våra hav är plast. Varje år hamnar 5-13 miljoner ton plast i våra hav och 80 % av den plasten kommer från land. Plasten förs till haven b.la. via vindar, regn och floder. Ett stort problem med plast är att det aldrig riktigt bryts ned, utan det smulas sönder till små bitar och hamnar i fiskar och djur. Större plastbitar kan även skada djur som fastnar i plasten. År 2050 beräknas haven innehålla mer plats än fisk om utvecklingen fortsätter i nuvarande tempo. Om vi dessutom fortsätter med utfiskningen i den takt som vi gör idag så kommer haven att bestå av mer plast än fisk ännu tidigare än 2050.

Överfisket i våra hav

Överfiske innebär att man tar upp fler fiskar än vad som är realistiskt för fiskarnas fortbestånd, vilket gör att många arter hotas att utrotas genom överfiske. Arter som idag är överfiskade och riskerar försvinna är b.la. torsk och sill. Överfisket hotar inte bara den utfiskade arten, det hotar även indirekt ekosystemet och andra fiskar och organismer i havet. Det vi måste börja tänka på för att kunna rädda våra hav är hur och vilken typ av fisk vi konsumerar, bäst för miljön vore dock att gå över till en växtbaserad kost. Det är också viktigt att vi börjar ta tillvara på och återvinner all plast vi använder. Försök att minska din konsumtion av plast och släng aldrig något i naturen.

digital