Home » Plast och plastanvändning » Plast i leksaker

Plast i leksaker

Det genomsnittliga svenska barnet har 500 leksaker, och en stor del av dessa är helt eller delvis gjorda av plast. All plast är inte farlig, men det finns många kemikalier i plast som vi idag vet är farliga, och det finns vissa som man inte än vet vilken påverkan de har på miljö och på människor. Det är därför viktigt att som förälder vara noga med vilka plastleksaker man ger till sitt barn.

Man bör till exempel undvika leksaker av mjuk plast. Detta eftersom mjuk plast ofta innehåller ftalater (som är en mjukgörare) som är hormonstörande. Dessutom släpper mjuka plaster lättare ifrån sig kemikalier än hård plast. De farligaste ftalaterna är förbjudna i leksaker tillverkade inom EU, men vissa ftalater får fortfarande förekomma i liten mängd i leksaker.

minion-888797_960_720Detta är också anledningen till att man ska undvika både begagnade leksaker av plast, och leksaker tillverkade utanför EU, till exempel i Kina. Det sistnämnda beror på att lagstiftningen kring vilka kemikalier som får ingå i leksaker är betydligt mindre strikt i Kina än i EU, vilket betyder att man inte kan vara säker på vilka kemikalier som finns i leksakerna. Om man köper en begagnad leksak vet man inte heller hur lagstiftningen såg ut när den tillverkades – reglerna kring kemikalier i plastleksaker har skärpts nyligen, varför gamla leksaker fortfarande kan innehålla farliga kemikalier.

Även när man köper nya leksaker ska man dock vara uppmärksam, och lukta på dem. Om leksaken luktar plastigt eller som parfym är det en varningsklocka. Ett bra alternativ om man vill känna sig trygg när man köper nya leksaker är att satsa på träleksaker, eller att fråga efter Svanen-märkta leksaker. Det sistnämnda är fortfarande inte vanligt, men ju fler som frågar efter dem, desto större efterfrågan blir det och desto större sannolikhet att fler sådana leksaker produceras.

Det är viktigt att tänka på vilka plaster som finns även i andra produkter som kommer i kontakt med barn, till exempel nappflaskor, barnvagnar och bilstolar. Man bör därför handla från en återförsäljare som man litar på, till exempel Bigbaby, och alltid fråga vilka kemikalier produkten innehåller om man är osäker. På det sättet kan man också påverka tillverkarna att förändra vilka plaster de använder i sina produkter, och skapa långvarig förändring.

digital