Home » Plast och plastanvändning » Vad är plast och hur påverkar den oss?

Vad är plast och hur påverkar den oss?


Plast är ett samlingsnamn för halvsyntetiska- eller helsyntetiska material som har en stor variation av olika användningsområden. Plast består av polymer – en stor molekyl som i sin tur består av många små identiska molekyler som bundits samman till en lång kedja. När man tillverkar plast använder man råolja och naturgaskondensat som huvudsakliga ingredienser. Råolja är inte en förnyelsebar råvara och därför påverkar det miljön negativt när man använder det, men det går att använda alternativ när man tillverkar plast, till exempel polymer som finns i träd i form av cellulosa.

Eftersom plastkonsumtionen i världen är väldigt hög och ökar mer och mer är det viktigt att det finns ett återvinningssystem för plast. Hur mycket plast som återvinns varierar kraftigt i olika delar av världen, men då måste man också ha i åtanke att också förbrukningen av plast varierar betydande runt om i världen. Det finns två typer av plast: termoplast och härdplast. Termoplast mjuknar vid smältning och därför är det i princip enbart termoplaster som återvinns och blir en ny plastprodukt.

plastic_household_itemsNär plast återvinns försämras kvaliteten eftersom den åldras och den återanvänds oftast till produkter som inte har lika högra krav som andra produkter, till exempel lastbackar. PET-flaskor är ett vanligt exempel på plast som återvinns och den återvinningen fungerar lite speciellt. Eftersom PET-flaskor återvinns på ett separat ställe (pantstationer i Sverige) så är det enbart samma sort plats som återvinns där och då blir det lättare att tillverka samma produkt av den återvunna plasten.

Många plaster innehåller kemikalier som inte alls är bra för oss människor eller för miljön. Dessvärre är många av dessa plaster ett vanligt material av många av de produkter vi använder dagligen, så som kläder, köksredskap, teflonpannor, leksaker, elektronik och livsmedelsförpackningar. Det finns så klart lagar och gränsvärden för vilka nivåer av kemikalier produkter får innehålla, men med tanke på hur mycket vi sammanlagt exponeras för dessa material så kan gränsnivåerna överstigas. Många av dessa kemikalier är hormonstörande, kan påverka fertiliteten och kan även vara cancerframkallande.

digital